Organizator

logo

Światło dla zabytków

Pomysł stworzenia w Łodzi „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Live. Move. Festival. zrodził się na przełomie 2009 i 2010 roku. Jego pomysłodawcami są Beata Konieczniak i Norbert Wasserfurth – Grzybowski, którzy zachwyceni architekturą Łodzi postanowili wprowadzić do kalendarza miejskich imprez kulturalnych wydarzenie, podczas które podkreślone zostanie piękno i niespotykany charakter łódzkiej zabudowy. Za narzędzie temu służące obrali medium światła.

Właśnie w celu stworzenia łódzkiego festiwalu światła w lutym 2011 roku została założona Fundacja „Lux Pro Monumentis”, co z języka łacińskiego oznacza „światło dla zabytków”. Inicjatorem powstania Fundacji była wspomniana Beata Konieczniak, która stała się jednocześnie jednym z Fundatorów.

 Misja i cele Fundacjikapi_09102015-101

Fundacja „Lux Pro Monumentis” wyrosła na prężnie działającą organizację pozarządową, skupiającą grupę miłośników Łodzi, jej architektury, dziedzictwa kulturowego, nowoczesnych technologii oraz możliwości, jakie niosą. Łódź, miasto o dużym potencjale – zarówno społecznym jak i kulturalnym, pozwala na realizację kreatywnych działań, dlatego podstawowym z wyzwań podjętych przez Fundację było stworzenie wydarzenia, dla którego główną rolę odgrywa zarówno architektura, jak i światło.W 2011 roku powołano do życia „Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light.Move.Festival. . Organizatorzy LMF głęboko wierzą, że Festiwal Światła poprzez niecodzienną formę ekspozycji i ekspresji ma szansę odmiany nocnego wizerunku Łodzi. Medium światła jest najmniej inwazyjnym i jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem na rewitalizację miejsca i zainteresowanie odbiorcy. Wydarzenia Festiwalowe adresowane są do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych, którzy zafascynowani działaniami Fundacji, odwiedzają Łódź podczas kolejnych edycji. 

Light. Move. Festival. spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi oraz turystów, a bezpłatna, otwarta formuła imprezy pozwala na swobodne uczestnictwo. Podczas każdej edycji łódzka architektura i przestrzenie publiczne zaskakują, czarują, zmieniają swoje codzienne oblicze, wywołując na twarzach uśmiech, a pozytywana energia rozsewa się na całe miasto.

Do najważniejszych celów Fundacji „Lux Pro Monumentis” należą działania na rzecz:

a) promocji dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
b) wspierania aktywności w zakresie rewitalizacji i animacji;
c) aktywizowania społeczności lokalnych poprzez naukę, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, a także promocja społecznej aktywności;
d) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym animowania kontaktów i wymiany kulturalnej;
e) upowszechniania kultury regionalnej.

Fundatorzy:

Mirosław Kuliś
Beata Konieczniak
Norbert Wasserfurth – Grzybowski
Krzysztof Pawłowski
Krzysztof Stefański

Członkowie:

Jerzy Wyrozumski – Prezes Zarządu Fundacji
Norbert Wasserfurth – Grzybowski – Członek Zarządu
Barbara Wiaderna – Członek Zarządu
Beata Konieczniak – Członek Rady Fundacji
Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Fundacji
Krzysztof Stefański – Członek Rady Fundacji

Zakres działalności Fundacji:

- organizacja „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move Festival. (5 edycji). Używamy medium światła, aby podkreślić kulturowy i architektoniczny potencjał miasta. Promujemy ekologiczne technologie oświetleniowe poprzez prezentację unikatowych iluminacji architektonicznych a także poprzez prezentację instalacji świetlnych, projekcji typu 3D mapping, oraz wielkoformatowych projekcji video.

- propagowanie ekologicznych, energooszczędnych technologii oświetleniowych;

- promocja historii i dziedzictwa kulturowego Łodzi;

- działania społeczne w celu uświadomienia lokalnym społecznościom, jak ważne jest świadomie kreowanie przestrzeni miejskiej w której żyją;

- wydawnictwo „Techne”, periodyk tworzony we współpracy z łódzkimi historykami sztuki i architektami dla promocji dziedzictwa kulturowego regionu;

- współpraca z uczelniami technicznymi i artystycznymi;

- tworzenie dokumentacji konserwatorskiej zabytków z obszaru województwa łódzkiego

Działamy dla miasta, a Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła jest wydarzeniem kreującym jego pozytywny wizerunek.

Jesteśmy chętni do współpracy z innymi organizacjami oraz osobami, które kochają piękno, mają świadomość wartości i dziedzictwa kulturowego.

Raport medialny z Light.Move.Festival.

Każda kolejna edycja Light.Move.Festival. spotyka się z coraz lepszym odbiorem zarówno uczestników, jak i mediów. Festiwal poszerza teren działania, zwiększa się też ilość i różnorodność punktów programu, a za tym idzie coraz większa ilość gości festiwalowych.  Zapraszamy do pobrania raportu medialnego z Light.Move.Festival. 2015.

infografika www

Wsparcie fundacji

Fundacja jest podmiotem należącym do sektora pozarządowego (ang. non-governmental organization, NGO). Działa i realizuje swoje cele dzięki Partnerom, Sponsorom, darowiznom, jak również – w przypadku większych wydarzeń – środkom, które pozyskuje w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez instytucje państwowe.

_

 

LMF2014_Łukasz-Czarnecki-54

Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji na numer konta bankowego:

PKO SA

97 1240 3073 1111 0010 3852 5231

pomożesz nam rozświetlić Łódź!  : )

W tytule przelewu koniecznie wpisz „darowizna na cele statutowe”.

A może masz inny pomysł jak wesprzeć Light.Move.Festival? Pisz na biuro@lmf.com.pl!

_

_

Dane kontaktowe

Fundacja „Lux Pro Monumentis”
ul. Piotrkowska 86, lok. 10 u
90-103 Łódź
tel: (42) 207 21 55, m: 505 952 798
adres e-mail: biuro@lmf.com.pl
www.luxpromonumentis.pl
www.lmf.com.pl | www.lightmovefestival.pl
KRS: 0000387024
NIP: 7252045856
REGON: 10-1085596
Krajowy Rejestr Sądowy: https://ems.ms.gov.pl/
Baza NGO: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=210165

Dokumenty do pobrania

 

1-horz