Współpraca z uczelniami

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Fundacja „Lux Pro Monumentis” podjęła współpracę z uczelniami wyższymi z Łodzi, Kraju oraz z zagranicy. Dzięki owocnej współpracy w programie LMF 2015 zaprezentowane zostały niepowtarzalne prace młodych twórców z najlepszych szkół artystycznych.

ASP ŁÓDŹ

W tym roku kontynuujemy współpracę z łódzką Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Dzięki owocnej współpracy, podczas tegorocznej edycji zaprezentujemy prace młodych łódzkich twórców. Podczas LMF 2015, instalacje stworzą przedstawiciele katedry druku na tkaninie, fotografii, multimediów oraz intermediów. Każdy z przedstawicieli katedry, za pomocą medium światła stworzy instalację artystyczną bądź projekcję, nawiązującą do tematyki danej pracowni. Podczas Light.Move.Festival.Łódź zwiedzający będą mogli podziwiać również wystawę prezentowaną w nowo otwartej Galerii ASP przy Piotrkowskiej 68.

PWSFTViT
W 2015 roku rozpoczeliśy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną  im. L. Schillera w Łodzi. W ramach LMF 2015 zaaranżujemy światłem oraz dźwiękiem ścianę szczytową przy Moniuszki 10. Podczas V edycji Festiwalu, zaprezentowane zostaną najlepsze etiudy z Katedry Filmów Animowanych oraz Efektów Specjalnych na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie podczas trzech wieczorów festiwalowych, premierę będzie miała animacja wyłoniona w konkursie współorganizowanym przez Fundację Lux Pro Monumentis wraz Łódzką Szkołą Filmową. W dniu 10 lipca 2015 r. komisja konkursowa powołana przez Organizatora – Fundację „Lux Pro Monumentis” oraz Partnera – Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi, wyłoniła laureata konkursu na animację dla studentów Katedry Filmów Animowanych oraz Efektów Specjalnych PWSFTiT im. L. Schillera w Łodzi.
Tematem konkursu było stworzenie trzech koncepcji plastycznych oraz storyboardu wraz ze scenariuszem filmu animowanego na temat „Przebudzenia Nocy”. Wygrana praca pt. „Przebudzenie Nocy” to koncepcja filmu wykonywanego w technice animacji komputerowej 2D, stworzona przez Karolinę Specht – studentkę czwartego roku katedry filmów animowanych oraz efektów specjalnych.

Dzień i Noc od stuleci, nieprzerwanie wykonują tę samą czynność – wprawiają w ruch Kulę Ziemską… Do czasu. Znużona rutyną Noc zapada w głęboki sen.
Jak przywrócić dawny porządek?
Jaką rolę w budzeniu nocy odegra kolorowy pryzmat tęczy?

ASP KATOWICE
Kolejną Szkołą artystyczną, która zaangażowała się w V edycję LMF jest Akademia Sztuk Pięknych z Katowic. Swoje wizje artystyczne przedstawią studenci Pracowni Nowych Mediów z Katedry Projektowania Graficznego. Podczas Festiwalu będziemy mogli podziwiać animacje oraz instalacje studentów ze Śląska. Projekcja przy Tuwima 1/3, to oryginalny sposób przekazu wizualnego połączonego z instalacją stworzoną z łódzkich detali architektonicznych wyeksponowanych przez światło.

HAWK

Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst
Studenci wydziału wzornictwa, specjalizacji zajmującej się projektowaniem oświetlenia stworzyli w 2013 r. instalacje świetlne zaprezentowane m.in. podczas III edycji Light.Move.Festival.Łódź. Święcące nitki, kolorowe lizaki czy świetlna brama, zaprezentowane w Parku Staromiejskim zachwyciły sympatyków Festiwalu. Młodzi projektanci powrócą do Łodzi z nowymi propozycjami aranżując świetlnymi instalacjami w trzy festiwalowe wieczory tym razem przestrzeń zabytkowego Parku Sienkiewicza, który „zadebiutuje” na V edycji LMF.

Politechnika Łódzka
Fundacja Lux Pro Monumentis od wielu lat współpracuje zarówno z kadrą naukową jak studentami i absolwentami Politechniki Łódzkiej.
W 2013 roku podczas Festiwalu goście mieli okazję podziwiać trzy instalacje autorstwa studentek PŁ: Joanny Budner „Rozświetlona Łódka”, Natalii Siwińskiej „Kwiaty bawełny” oraz „Świetlną zasadzkę” Weroniki Pawłowskiej. Wszystkie instalacje nawiązywały do włókienniczej historii Łodzi.
W 2014 roku do grona osób reprezentujących Politechnikę Łódzką podczas Light.Move.Festival. dołączył Aleksander Dynarek, który na potrzeby Festiwalu przygotował instalację „Doświadczenie unizmu” oraz Lightcast, grupa młodych kreatywnych grafików i animatorów, która przygotowała mapping na fasadzie kamienicy przy Piotrkowskiej 77, odwołujący się swoją tematyką do Łodzi kreatywnej.
W tym roku swoją pracę artystyczną „Komin Światła” zaprezentuje Aleksander Dynarek. Dodatkowo Aleksander Dynarek przeprowadzi warsztaty biomimetyczne, których efekt końcowy można będzie podziwiać przy placu Komuny Paryskiej. Grupa Lightcast na czas tegotrocznej edycji przygotowała spektakularny mapping 3D ELECTROVOLUT1ON, który w metaforyczny sposób prezentuje próby okiełznania energii elektrycznej.
Warto dodać, że każdego roku Studenckie Radio Żak obejmuje festiwal Patronatem Medialnym.

Politechnika Poznańska
Od 2013 roku współpracujemy z Kołem Naukowym Illumination, którego opiekunem naukowytm jest dr inż. arch. Hanny Michalak.
Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: kreowania przestrzeni przy użyciu światła, a w szczególności światła sztucznego; iluminacji obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej, wiejskiej i w krajobrazie otwartym, iluminacji detalu urbanistycznego, architektonicznego, oświetlania wnętrz architektonicznych oraz artystycznych instalacji i eventów w przestrzeni.
W 2013 członkowie KN przygotowali na potrzebę Festiwalu instalację pt. „Pole Światła”, która została zamieszczona w Parku Staromiejskim oraz zorganizowali pokaz Architektury Mody.
W 2014 zaprezentowane zostały dwie instalacje: DIAFANICZNOŚĆ Diaphaneity autorstwa dr inż. arch. Hanny Michalak oraz „Walled” autorstwa wiceprzewodniczącej Koła: Pauliny Szuby.
Podczas V edycji Festiwalu mieliśmy okazję podziewiać instalację ON/OFF LightBulb autorstwa duetu Jakub Wójtowicz & Filip Zieliński oraz Gwiezdną Łąkę do stworzenia której dr Michalak wykorzystała plastikowe butelki. Recyklingowy materiał użyty do wykonania instalacji, ma przypominać odbiorcom, o koniecznym szacunku do wykorzystywania ograniczonej i skończonej powierzchni naszej planety.