V Kongres Urbanistów Polskich

W dniach 9-11 września 2015 r. nasze miasto będzie gościło V Kongres Urbanistów Polskich „Powrót do centrum”

Wszelkie informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.tup.org.pl w zakładce Kongres Urbanistyki - V w Łodzi 2015.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz:

http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Itemid=432&lang=pl.

PROGRAM V KONGRESU URBANISTYKI POLSKIEJ

ulotka_TUP_edycja_06_2015_strona_2

ulotka_TUP_edycja_06_2015_strona_1