Oświadczenie

Dziękujemy za wszelkie sugestie dotyczące organizacji V edycji Light.Move.Festival. W związku z wczorajszymi uwagami w dniu dzisiejszym podjęte zostały konkretne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach Śródmieścia. LMF to przede wszystkim wydarzenie tworzone dla ludzi i robimy wszystko, abyście spędzili te trzy wieczory w najbardziej przyjazny sposób.

 1. Koncert „…w świetle okien” Pawła Zielaka z kwartetem jazzowym, który miał odbyć się w dniu dzisiejszym w oknach kamienicy przy Piotrkowskiej 86, ZOSTAJE PRZENIESIONY na scenę przy Traugutta 18 (oznaczoną na mapie festiwalowej numerem 14) przy Łódzkim Domu Kultury
 2. Fundacja Lux Pro Monumentis jako organizacja pozarządowa nie może decydować o lokalizacji ogródków położonych w przestrzeni publicznej.
 3. Dla upłynnienia ruchu na trasie festiwalowej, przy której odbywają się projekcje wielkoformatowe, zostaje zwiększona częstotliwość poszczególnych pokazów:
 • Mapping na kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 76 – „Le salon des refuses” (numer 6a)
 • Mapping na kościele przy ulicy Sienkiewicza 38 – „Pieśń Światła” (numer 36)
 • Mapping na EC1 – „ELECTROVOLUT1ON” (numer 16)
 • Mapping na EC1 – „EC1 odNova” (numer 17)
 1. Przy bramach Parku Sienkiewicza od strony ulicy Sienkiewicza oraz ulicy Tuwima wprowadzamy znaki kierunkowe WEJŚCIE i WYJŚCIE. Ochrona Light. Move. Festival. będzie stale kierować ludzi w odpowiednie miejsca, aby upłynnić ruch i zniwelować kolejki w bramach
 2. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji transportu miejskiego zostały zgłoszone do Zarządu Dróg i Transportu. W dniu dzisiejszym dwukrotnie zwiększona zostanie częstotliwość autobusów linii 57 oraz specjalnej linii festiwalowej LMF. Wszelkie dalsze informacje nt zmiany rozkładu zostaną umieszczone na stronie ZDiT oraz MPK.
 3. Fundacja Lux Pro Monumentis nie ma wpływu na wykorzystanie trasy festiwalowej do prezentowania partii politycznych. Jako organizacja pozarządowa jesteśmy neutralni politycznie. Możemy jedynie apelować o uszanowanie „festiwalowej ciszy wyborczej”. Cieszymy się, że część polityków ze zrozumieniem odniosła się do naszego apelu.
 4. Ulice położone wzdłuż trasy LMF zostały na czas festiwalu zamknięte dla ruchu pojazdów. Wjeżdżają tam tylko samochody mieszkańców i niezbędne pojazdy służb porządkowych i ratunkowych.
 5.  Koncert na scenie położonej na skrzyżowaniu ul.Piotrkowskiej z ul.Piłsudskiego nie znalazł się w programie LMF, ponieważ nie jest częścią Light.Move.Festival., a zupełnie odrębnym wydarzeniem

Mamy nadzieję, że powyższe zmiany choć w części pozwolą złagodzić sygnalizowane problemy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Wasza obecność jest największą nagrodą za nasz wysiłek i pracę artystów. Do zobaczenia na ulicach Łodzi!