Konkurs na animację dla studentów PWSFTiT w Łodzi

1196 x 672 px-04-04

W dniu 10 lipca 2015 r. komisja konkursowa powołana przez Organizatora – Fundację „Lux Pro Monumentis” oraz Partnera – Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi, wyłoniła laureata konkursu na animację dla studentów Katedry Filmów Animowanych oraz Efektów Specjalnych PWSFTiT im. L. Schillera w Łodzi.
Tematem konkursu było stworzenie trzech koncepcji plastycznych oraz storyboardu wraz ze scenariuszem filmu animowanego na temat „Przebudzenia Nocy”.

Wygrana praca pt. „Przebudzenie Nocy” to koncepcja filmu wykonywanego w technice animacji komputerowej 2D, stworzona przez Karolinę Specht – studentkę czwartego roku katedry filmów animowanych oraz efektów specjalnych.
Dzień i Noc od stuleci, nieprzerwanie wykonują tę samą czynność – wprawiają w ruch Kulę Ziemską… Do czasu. Znużona rutyną Noc zapada w głęboki sen.
Jak przywrócić dawny porządek?
Jaką rolę w budzeniu nocy odegra kolorowy pryzmat tęczy?

Praca Laureatki, zostanie zaprezentowana na ścianie szczytowej kamienicy przy ulicy Moniuszki 10 w Łodzi, podczas V edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival.Łódź 2015.
Festiwal odbędzie się w terminie 9-11 października 2015, a nagrodzona animacja wyświetlana będzie podczas trzech wieczorów festiwalowych, w godzinach 19:00 – 24:00.
Organizatorem Festiwalu Światła jest Fundacja „Lux Pro Monumentis”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.